Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
MIQUEL HOMS

Miquel Homs, imatger de Girona del darrer terç del segle XIX, inicià un nou procediment i un nou estil en la producció d'auques. Havia posat litografia i tal com feia la imatgeria francesa, volgué substituir el procediment del boix pel de la pedra.
L'interessant de la seva producció fou la publicació de les fulles litografiades. El pintor i literat barceloní Modest Urgell li dibuixà directament a la pedra cinc auques que tingueren força èxit:
Historia del Marqués Tronera
Historia de una carbonera
Auca d'en Bernat Xinxola
Historia del hombre cuchara.
Historia del gigante Goliat
Publicà part de la seva producció amb l'Antoni Bosch de Barcelona. Moltes de les seves auques es troben amb el peu d'impremta de l'Antoni Bosch. Aquest les reproduí en zincografia i les afegí al seu catàleg.
Pels volts del 1880 es féu càrrec de la botiga el seu nebot Francesc Geli, que anà deixant la venda d'auques, acabant regalant-les a la quitxalla que anava a comprar-ne.

AUQUES D'EN MIQUEL HOMS
Antigüedades modernas
Historia del Marqués Tronera
Historia de una carbonera
Auca d'en Bernat Xinxola
Historia del hombre cuchara.
Historia del gigante Goliat
Variedades