Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
JOAN LLORENS

En Joan Llorens i l'Antoni Bosch foren els dos grans auquers de l'època daurada de l'auca: mitjans dels segle XX. El 1844 s'instal·là al carrer de la Palma de Santa Caterina i començà l'edició d'auques en paper de fil. Poc després continuà imprimint en paper mercànic, no fou fins el 1843 que s'introduí en la imatgeria.

En Llorens publicà en total una seixantena d'auques, entre les que cal comptar les adquirides de l'Estivill i la Historia de D Perlimpli, d'en Simó.

Comtà també amb la col·laboració del jove dibuixant Ramon Puiggarí i el gravador Josep Noguera. La clientela buscava preferentment les auques signades "Noguera fecit".
Pels volts de 1870 devia morir o bé devia cedir el negoci al seu fill Antoni Llorens ja que l'establiment passà a dir-se Impremta Llorens. El cert és que a partir d'aquesta data i durant 25 anys només aparegueren onze auques.

AUQUES D'EN LLORENS
El Carnaval
Funcions de Barcelona
Artes y oficion enanos
El mundo al revés
Colección de monos filarmónicos
Entrada y entierro del Carnaval en Barcelona
Historia del nuevo enano D Crispín
Circo real compañia ecuestre y gipnástica
Procesión de Corpus
Historia del basurero Pedro Talls