Les primeres auques
Les auques antigues
Les auques narratives
El text en l'auca
L'època d'or de l'auca
Al tombant del segle XX
Temps de república
La guerra civil
El franquisme
Arriba la democràcia
L'auca actual
Les "Aleluyas"
El calendari festiu
Els esports
L'ex-vila de Gràcia
Les auques comercials
Sants i patrons
Santuaris i monestirs
Personatges
Osona

 

 

EL MÓN DE LES AUQUES
ELS MOMPIÉ

Els Mompié foren els altres grans auquers de València del segle XIX. Ildefons Mompié de Monteagudo ja imprimia el 1815 i ho féu fins el 1855. El seu fill Josep ho féu pel seu compte des de 1842 al 1849.

Tenim notícies de 7 auques, però solament una te el format de 48 rodolins, la d'arts i oficis. La resta són de 16, 24 i 54 rodolins.

El la casa Laborda-Martí hi trobem dos tipus d'auca: la típica de 48 rodolins:
2 auques del sol i la lluna, de 54 rodolins
Arts i oficis (sembla tirada amb els boixos de l'Estivill)
2 fulles de patacons, de 24 rodolins
El món al revés, de 24 rodolins
Història d'un gos, de 16 rodolins, que més que una auca, semblen un seguit d'imatges aprofitades d'un llibre.

AUQUES DELS MOMPIÉ
El Sol i la Lluna 1
El Sol i la Lluna 2
Patacons 1
Patacons 2
El món al revés