SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MUSEU FOLK·LÒRIC - RIPOLL

El Museu Folk·lòric de Ripoll, situat a la plaça del Monestir, és considerat el museu etnogràfic més antic de Catalunya. Concebut a principis del nou-cents, l'any 1928 se'n va constituir el primer patronat, que va declarar com a objectiu fonamental l'evocació "dels costums i tradicions nostres, principalment de la muntanya i la comarca del Ripollès" i que es dedicà principalment a recollir els antics oficis i la vida i els costums de la pagesia i dels pastors. A partir dels anys cinquanta es potenciaren els aspectes relacionats amb les desaparegudes indústries metal·lúrgiques de la contrada: la farga catalana, l'artesania del ferro i, sobretot, les armes de foc portàtils ripolleses. També s'hi exposa una gran col·lecció d'exvots, bàsicament de les comarques del Ripollès i d'Osona. Després d'haver estat tancant durant deu anys, actualment el museu torna a estar obert en un nou edifici, a la mateixa plaça del monestir.