SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MUSEU MARÍTIM - BARCELONA

El Museu Marítim de Barcelona, ubicat a les Drassanes de la ciutat, posseeix una important col·lecció d'exvots mariners, en forma de petites taules pintades on es representa el fet que els motiva (accidents a bord, naufragis,…) i l'advocació a la qual s'ofereixen, o bé de models de vaixells, sovint de factura tosca però que deixen entreveure la mà d'un artesà coneixedor del vaixell i del món mariner. Provenen de les ermites situades al llarg de la costa catalana i que eren dedicades a diversos sants i verges de molt predicament entre els col·lectius dedicats a les activitats marítimes. La major part d'aquests objectes van arribar al museu durant la Guerra Civil espanyola, quan el Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va dur a terme una ingent tasca per protegir aquests béns i traslladar-los als equipaments culturals que podien garantir-ne la salvaguarda i la conservació.