SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MARE DE DÉU DELS OMS - St Jaume de Frontanyà, Berguedà

Històries i miracles
El santuari de la Mare de Déu dels Oms es groba al berguedà, a la carretera de Borredà a Sant Jaume de Frontanyà, just abans d'arribar a aquesta població. Actualment no hi han retaulons pintats, però hi podem admirar un exvot dibuixat molt interessant on s'hi veu una colla de lladres que han entrat a robar en una casa. La memòria popular ens diu que el santuari de la Mare de Déu dels Oms té el seu orígen en una juguesca entre l'Arcàngel Sant Gabriel i el mateix dimoni, els quals es disputaven els dominis de la vall de Frontanyà. Qui guanyés es convertiria en amo i senyor de totes les ànimes de la contrada. Generalment al pobre diable sempre li tocaven les de perdre, ja que acostumava a treballar de nit, i a punta d'alba calia haver enllestit la feina, però casualitats del món camperol, sempre hi havia un gall matiner que cantava un xic abans, i aquest cant l'obligava a deixar la feina, sempre just quan els faltava l'última pedra. Aquesta vegada tampoc va guanyar, i els veïnat de Frontanyà hi va entronitzar la Mare de Déu.