SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

SANT MAGÍ - Cervera - Segarra

L'ermita de sant Magí de Cervera es troba al barri del mateix nom de la ciutat. És el centre d'una festa de gran tradició a la comarca. L'any 1786 els veins del barri e Sant Magí demanaren a l'Ajuntament que se'ls concedís un terreny en el pati del portal de la Vall per a edificar-hi la capella del Sant. L'any 1787 anaren a veure el bisbe de Solsona perquè els donés el permís per edificar la capella. Aquell mateix any es posava la primera pedra i el 19 d'agost de 1790 es beneí la nova església. Sembla ser que foren els dominics els que possiblement fomentaren el costum d'anar a buscar l'aigua miraculosa a les fonts de la Brufaganya on hi havia un convent sota l'advocació del Sant, de monjos de la mateixa orde. La festa de Sant Magí és un esdeveniment que reuneix tota la gent de Cervera al voltant d'un barri. Aquesta festa consisteix en el repartiment de l'aigua miraculosa del Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, amb mules i cavalls carregats d'argadells guarnits amb boix.