SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

SANTA MARGARIDA Vinyoles - Ripollès

El santuari de Santa Margarita de Vinyoles, documentat des del s. XIII, correspon a l'antiga capella del castell de la Guàrdia de Ripoll. L'edifici actual fou bastit el 1854 amb motiu d'un vot popular fet durant la pesta còlera.” L’edifici actual és de mitjan segle XIX, i fou bastit com a resultat d’un vot popular fet durant el còlera de l’any 1854, tal com explica la inscripció que hi ha sobre el portal d’entrada: “La por de la pesta me ha edificat 1854”. Durant força temps, tant el santuari com la residència foren abandonats. Dels exvots que penjaven de les parets de l'ermita, tant sols es poden veure els que conserva el Museu Folklòric de Ripoll.