SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL VILAR - Blanes, La Selva

L'origen de l'ermita del Vilar de Blanes, situada dalt d'un turó prop de la vila, sembla remuntar-se al segle XIV. Tradicionalment Blanes ha estat una població molt marinera. Cal recordar l'època en que la vila tenia drassanes que construïen vaixells que feien la ruta d'Amèrica, fletats per companyies blanenques, al marge del comerç que mantenia amb diversos ports de la Mediterrània i de la pesca de costa.

A l'ermita de Nostra Senyora del Vilar podem trobar una col·lecció molt interessant de maquetes de vaixells, així com d'exvots pintants o retaulons, molts d'ells mariners.

En Joaquim Ruyra, un dels nostres grans prosistes, en la novela "el rem de trenta-quatre" ens descriu molt bé la vila de Blanes amb les seves activitats marineres. Aquest rem, de trenta-quatre pams de llarg, el podem veure a l'ermita, a la dreta de l'altar. Conten que, degut al gran èxit d'aquesta novel·la, en Ruira en va fer ofrena a la Verge del Vilar.