CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
ESGLÉSIES ROMÀNIQUES AMB GALERIA DE BURGOS

Asuncion de Ntra Sra Jaramillo de la Fuente