CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANTA MARIA DE ALQUEZAR
Població: Alquézar
Província: Osca
Retalls d'història