CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
ELNA
Municipi: Elna
Comarca: Rosselló
Retalls d'història