TORNAR

E-33-IN Jesús renta els peus als apòstols.