TORNAR

O-071-IN Paràbola d'Epuló i Llàtzer.

O-071-EX Ornamental.