TORNAR

O-072-IN Personatges lliutant amb lleó.

O-072-EX Ornamental.