TORNAR

S-53-EX Ornamental.

S-53-IN Triomf de les virtuts sobre els vicis.