CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
CATEDRAL DE TUDELA
Població: Tudela
Província: Navarra
Notes històriques