SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

NOSTRA SENYORA DEL MIRACLE - Riner, Solsonès

APARICIÓ DE LA VERGE DEL MIRACLE

Un any en que el pais patia una terrible epidèmia, va presentar-se la Mare de Déu, sota la forma d'una noieta, a dos infants que pasturaven el ramat i, des de sota d'un ginebró, els va parlar i els recomanà que diguessin a la gent que fossin més devots i que estimessin més el seu fill: d'ell n'obtindrien misericòrdia, i que del contrari, la pesta no cessaria. En testimoni de la seva aparició, la Mare de Déu lliurà al més gran dels noiets una creu que portava. El cas va despertar la pietat i la devoció de les gents d'aquells veïnats, que li van aixecar una església dedicada a una imatge de la Mare de Dëu, que van anomenar del Miracle. El ginebró va viure molts més anys dels propis d'aquesta mena de vegetals.

La Mare de Déu portava un folgat mantell vermell i semblava una nena de dos o tres anys, parlava amb veu dolça i s'allunyà pausadament. El nen gran s'anomenava Celdoni, i fugí espantat, i el petit Jaume, es va quedar a escoltar les paraules de la Mare de Déu i contà el fet a la seva mare que es deia Sirosa.

Aquest miracle es va produir el 3 d'agost de l'any 1458, a les 6 de la tarda. Al costat del ginebró hi ha via una pedra enorme, coneguda pel Roc de la Mare de Déu.