SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MARE DE DÉU DELS ÀNGELS - Sant Martí Vell, Gironès

Abans el santuari dels Àngels conservava una col·lecció molt completa de retaulons, tal com es pot veure en aquesta antiga postal. Actualment només en conserva tres.